Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z województwa mazowieckiego, chciał zaprosić wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.” Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu: 23 marca 2013 roku. Zapisy na stronie internetowej: www.pokl.nil.org.pl , lub pod numerem: 22 559 13 10, i 22 559 13 44 .